cart

Vertrouwens Contact Persoon

Iedere sportbond heeft tegenwoordig een Vertrouwenscontactpersoon (VCP), zo ook Rugby Nederland.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Bij Rugby Nederland is Ettie Bekker de VCP.

De VCP verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Ze neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

– er is sprake geweest van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;

– er is iemand beschuldigd van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag.

Wil je in contact komen met de VCP? Neem dan contact op met Ettie Bekker via vc@rugby.nl.

Voor informatie kun je ook de website van Rugby Nederland raadplegen: https://www.rugby.nl/page/vertrouwenscommissie.

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om voorafgaand eerst contact op te nemen met het bestuur / een bestuurslid van the Wallaby’s. Uiteraard is vertrouwelijkheid dan ook gegarandeerd.