cart

Covid-19

Corona Protocol

Inleiding

Als gevolg van de verscherping van de Corona-maatregelen zoals aangekondigd op 13 Oktober, heeft het bestuur van The Wallaby’s het corona protocol bijgewerkt. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en lijkt het onvermijdelijk dat verdere wijzigingen in dit protocol over de aankomende maanden moeten worden doorgevoerd.

Iedereen die op enigerlei wijze bij activiteiten van The Wallaby’s (waaronder trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten) betrokken is, dus trainers, ouders, spelers en toeschouwers, dient zich strikt te houden aan de checklists en dit protocol. Alleen dan zijn we in staat om met elkaar te zorgen dat de trainingen en de competitie op een veilige manier kunnen worden opgestart.

Als uitgangspunt voor dit en volgende protocollen zal blijven gelden dat wij zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke en regionale richtlijnen zoals die worden bekend gemaakt. Wij realiseren ons dat voor sommige leden dit niet ver genoeg zal gaan en voor andere te ver. Echter, aangezien wij geen experts zijn en ook geen expertpanel tot onze beschikbaarheid hebben, heeft het bestuur besloten richtlijnen zoals opgesteld door externe experts en deskundigen leidend te laten zijn voor protocollen van The Wallaby’s. Wellicht ten overvloede wijzen wij er graag op dat vooralsnog de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wettelijk gezien leidend zijn ten opzichte van andere bronnen van informatie (onder andere Rugby Nederland, de minister-president en NOC*NSF). Aangezien gebleken is dat er regelmatig vertraging is tussen een (publieke) aankondiging en de uitwerking daarvan in de noodverordening, vragen wij jullie begrip voor de vertraging die af en toe optreedt tussen aankondiging en aanpassing,

Belangrijkste wijzigingen in dit protocol

 • Alle competities, zowel jeugd als senioren, worden stilgelegd.
 • Leden <27 mogen trainen, dit kan en mag zonder enige restricties.
 • Kleedkamers zullen voorlopig dicht blijven.

Afspraken

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Algemeen

 • Buiten het veld, ook in de kleedkamers en het clubhuis, moet 1,5 meter afstand worden gehouden door iedereen boven de 18, zowel spelers als ouders en belangstellenden.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Laat je zo snel mogelijk testen bij klachten en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Als iedereen in je directe omgeving 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf als je het virus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuis-isolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld.
 • Blijf twee weken thuis als je in een code oranje gebied/land bent geweest.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud géén handen.
 • Hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen.
 • Houdt anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzonderingen voor de jeugd tot en met 18 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Ouders

 • Informeer uw kind over de hygiëne-maatregelen.
 • Maak gebruik van de normale manier om uw kind aan- dan wel af te melden voor een training. (dus als de afspraak is, dat je er bent, tenzij je je afmeldt, dan geef je niet specifiek aan dat je gaat trainen).
 • Laat uw kind thuis het toilet bezoeken en zijn of haar handen wassen, voordat hij/zij naar de club komt.
 • Het verzoek is om de jeugd zoveel mogelijk alleen/zelfstandig naar de club te laten komen.

Vervoer en Parkeren

 • Kom zoveel mogelijk op eigen vervoer naar de sport locatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV.
 • Houd met reizen na de sport locatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid.
 • Parkeren kan zoals gewoonlijk op het parkeerterrein aan de Heymansstraat.

Gebruik Clubhuis

 • Tot nader order is het clubhuis gesloten.

Gebruik Kleedkamers

 • Tot nader order zijn de kleedkamers gesloten.

Rond de velden

 • Tot nader order is publiek niet toegestaan rond de velden. Om verwarring te voorkomen, zijn ouders niet welkom op het sportpark tenzij in functie.

Trainingen

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sport locatie en ga direct daarna naar huis.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de club.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Neem een eigen bidon of flesje drinken en indien van toepassing bitje mee voor tijdens de training.
 • Volg de aanwijzingen van de trainers op.
 • Direct na de trainingen worden weer de 1,5 meter afstanden geacht.

Trainers

 • Trainers houden zich aan de algemene maatregelen zoals aangegeven door de overheid.
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen bewegen. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Maak vooraf (gedrag)regels aan sporters duidelijk.
 • 1,5 meter regel: deze geldt voor alle trainers, ten opzichte van de spelers en mede trainers. Uitzondering hierop is een blessurebehandeling. Laat een voorbeeld zien door gebruik te maken van de spelers.
 • Vang indien nodig (jongere teams) de spelers op bij het hek en stuur ze door naar het veld. Na afloop van de training begeleid je hen weer terug naar het hek en wacht je tot de laatste speler is opgehaald.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Wijs de jeugd op het belang van handen wassen en laat de jeugd geen handen schudden. Ook een ‘squeeze’ is niet toegestaan.
 • Controleer de gesteldheid van de spelers (niet verkouden, hoesten, hoofdpijn, etc. En geen temperatuur van 38 graden of hoger).

Tot slot

Rugby is een teamsport en wij doen dan ook een klemmend beroep op iedereen om in deze bijzondere periode de gelegenheid om veilig te spelen als één team aan te grijpen. Alleen dan kunnen we het sportpark openhouden.

Eventuele vragen, suggesties kunnen gestuurd worden naar info@wallabys.nl