cart

Alcohol en drugsbeleid

Reglement alcohol, drugs, prestatie verhogende middelen en roken Rugby Club The Wallaby’s

Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruiken en bezit van drank, drugs, prestatie verhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van de vereniging E.V.R.C. The Wallaby’s.

Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil The Wallaby’s een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

Alcohol

 1. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan The Wallaby’s gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
 2. Personen die op het terrein of in de gebouwen van The Wallaby’s alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
 3. Het is wettelijk verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar.
 4. Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van The Wallaby’s zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van The Wallaby’s.
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard)drugs

 1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van The Wallaby’s (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan The Wallaby’s gerelateerde sportactiviteit deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van The Wallaby’s.
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Indien nodig zal Rugby Nederland op de hoogte worden gebracht van de opgelegde sanctie(s). Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Prestatie verhogende middelen die bij relevante regelgeving verboden zijn

 1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van The Wallaby’s verboden prestatie verhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatie verhogende middelen aan The Wallaby’s gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van The Wallaby’s.
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Indien nodig zal Rugby Nederland op de hoogte worden gebracht van de opgelegde sanctie(s). Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.